Avgassystem

En av de kanske tråkigare delarna med en bil är avgassystemet. Speciellt när man hör ett mullrande ljud som undan för undan blir kraftigare och kraftigare ju längre dagarna går. När det går hål i en ljuddämpare hör man ett karakteristiskt mullrande ljud. Då är det dags att åtgärda läckaget. Har man tur kan man lösa det med lite bandage. Det finns en speciell linda som är framtagen för just avgassystem. Som alltid gäller det att ju tidigare man upptäcker problemet desto lättare är det att åtgärda detsamma.

Om det nu inte räcker med en quick fix utan korrosionen har fått fäste och slitit upp djupa hål på svåråtkomliga ställen, då återstår inte mycket annat än att byta ut den eller de delar som har gått sönder. Motorn är beroende av ett visst tryck för att fungera bra och när luft pyser ut på fel ställen blir motorn helt enkelt lite svagare. Den kan inte arbeta med rätt tryck. Så att köra runt med ett trasigt avgassystem är absolut ingen bra ide. Dels på grund av det ökande oljudet men dels också på grund av en försämrad funktion av motorn.